Kun energiatehokkuuden arvioinnit perustuvat yrityksen kuluttamaan kokonaisenergiaan, elinkaari-lähestymistavassa otetaan huomioon myös käytettyjen resurssien ja tuotteiden kulutusenergia sekä ympäristöjalanjäki koko toimitusketjussa. Siksi kestävä elinkaariarviointi antaa syvällistä tietoa materiaaleista ja prosesseista, niiden energia ja ympäristövaikutusten suhteen, mikä on hyvä huomioida yrityksen investoinneissa ja hankinnoissa. Impawatt tarjoaa menetelmiä ja työkaluja energiakulutuksen ja ekologisen jalanjäljen ymmärtämiseksi ja vähentämiseksi, esimerkiksi webinaarit ja tietokannat ja yksinkertaiset toimitusketjun hallitsemiseksi seuraavilla alueilla:
  • Elinkaarikustannusten suuntaviivat
  • Kestävyysindikaattorien käyttö
  • Ympäristömerkinnät
  • Verkkotyökalu, jonka avulla voidaan arvioida energiankäytön ilmastovaikutuksia teollisuudessa
Katso tarjonteketjuhanke Euroopan tasolla, ks. www.supplychainintiative.eu