1. Hankkeen kuvaus

IMPAWATT-hankkeen tavoitteena on luoda henkilöstökoulutusta ja valmiuksien kehittämisohjelmaa parantamaan yrityspolitiikkaa kohti energiatehokkuutta, energiakulttuuria ja kestäviä toimitusketjuhankkeita. Kaikki toimijat ovat tämän kohteena. Tämän ohjelman tuloksena syntyy online-työkalupakki, joka tarjoaa resursseja kyvykkyyksien kehittämiseen ja henkilöstön koulutukseen: IMPAWATT-alusta. Alustan avulla käyttäjä voi käyttää räätälöityä sisältöä verkkoseminaareina, tietolomakkeina ja energiatehokkuuden mittaustietokantoina. Alusta mahdollistaa myös energiatehokkuuteen liittyvien kokemusten vaihtamisen ja vertailuanalyysien suorittamisen. Lopuksi, seurantaosassa käyttäjä voi syöttää, visualisoida ja seurata energiaan liittyviä tietoja ja haluttaessa integroida seurantatiedot.

Tämä tutkimus perustuu yleiseen tietosuoja-asetukseen 89 ja Horizon 2020 -strategian perustamiseen annettuun asetukseen (EU) 1291/2013.

 1. Tekninen tietosuoja:

Verkkoportaali varmistaa SSL-salatun tiedon siirron IMPAWATT-tietokantaan. Kaikki käyttäjätiedot tallennetaan tiukasti noudattaen eurooppalaista ja suomalaista tietosuojalakia ulkoisissa ISO 27001 -sertifioiduissa palvelimissa, joita ylläpitää yritys Cronon IT services AG. IMPAWATT-projektissa käytetty palvelin sijaitsee Saksassa. Tietojen analysoinnista ja tietokannan ylläpidosta SEnerConissa vain henkilöillä, joilla on erityisvaltuutus, on pääsy IMPAWATT-käyttäjätietoihin, joilla on allekirjoitettu salassapitovelvollisuus.

Henkilötietojen suojaaminen IMPAWATT-järjestelmän käytön aikana keräämällä, käsittelemällä ja käyttämällä on tärkeä asia. Tietoja ei kerätä ilman käyttäjän nimenomaista hyväksyntää IMPAWATT-tietosuojalausunnossa. Sisäänkirjautumistiedot IMPAWATT-alustalle myönnetään vain niin kutsutun kaksoisoptimointimenetelmän avulla [1]. Tietoja suojataan lakimääräysten puitteissa. Alla on lueteltu tiedot hankittavien tietojen tyypistä ja käytöstä:

 1. Tietojen keruu ja käsittely

Cronon IT services AG kerää ja tallentaa automaattisesti tiedot, jotka selaimesi välittää heille palvelinlokitiedostoihinsa. Tämä sisältää:

 • Selaimen tyyppi ja versio
 • Käytetty käyttöjärjestelmä
 • Viittaava URL (viimeksi vieraili verkkosivusto)
 • URL (pyydetty sivu)
 • Pääsyä käyttävän tietokoneen isäntänimi (IP-osoite)
 • Palvelimen pyynnön aika.

Nämä tiedot poistetaan automaattisesti 14 päivän kuluttua. Vain SEnerCon GmbH: lla on pääsy näihin tietoihin, eikä sitä voida luovuttaa kenellekään henkilölle. Tietoja ei sulauteta muihin tietolähteisiin.

Rekisteröityjen käyttäjien lisäksi foorumiin kerätään myös seuraavat tiedot:

 • Yritykseesi liittyvät tiedot, kuten yrityksen nimi, henkilöstön koko, NACE-koodi.
 • Yrityksesi energiankulutustiedot ja muut energiaan liittyvät käyttäjän syötteet
 1. Evästeet

Internet-sivustot käyttävät ns. Evästeitä useissa paikoissa. Niiden tarkoituksena on tehdä IMPAWATT-kokemuksen laadusta entistä tehokkaampaa, käyttäjäystävällisempää ja turvallisempaa. Evästeet ovat pieniä tekstitietoja, jotka tallennetaan ja tallennetaan selaimeesi. Suurin osa käyttämistämme ovat ns. Istuntoevästeet. Ne poistetaan automaattisesti IMPAWATT-portaalissa tehdyn vierailun jälkeen.

5. Uutiskirje
Jos käyttäjä haluaa kirjautua IMPAWATT-portaalissa tarjottavaan uutiskirjeeseen, me tarvitsemme voimassa olevan sähköpostiosoitteen sekä tiedot, joiden avulla voidaan varmistaa, että annetun sähköpostiosoitteen haltija ja uutiskirje vastaavat. Muita tietoja ei kerätä. Käyttäjät voivat milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tietojen ja sähköpostiosoitteiden tallentamiseen sekä uutiskirjeen lähettämiseen.

 1. Henkilötietojen käyttö ja paljastaminen          Edellyttäen, että käyttäjä on antanut meille enemmän henkilötietoja kuin 3 kohdassa mainitaan, takaamme, että näitä tietoja käytetään vain vastaukseksi kysymyksiisi, käyttäjän kanssa solmittujen sopimusten käsittelemiseen ja tekniseen hallintoon.

Kerättyjä tietoja käytetään vain IMPAWATT-järjestelmään liittyviin toimintoihin. Tähän sisältyy käsittely tutkimustarkoituksiin, levitystoimet ja räätälöidyn sisällön tarjoaminen IMPAWATT-alustalla.

Yhteystietoja voidaan käyttää myös kutsuttamaan sinut tutkimukseen tai haastatteluun projektin lopussa arvioimaan vaikutuksia (esim. Energiansäästö, toteutetut toimenpiteet ja yrityksessäsi olevien henkilöiden lukumäärä, joilla on projektin vuoksi lisää kapasiteettia) ja parantamaan palautteesi perusteella. Kansallinen IMPAWATT-kumppani voi myös ottaa sinuun yhteyttä ehdottaaksesi ilmaisia ​​energianeuvontoja. Henkilötietojasi ei missään tapauksessa myydä kolmansille osapuolille.

 

Syötettyjä teknisiä tietoja (kuten NACE-koodissa, energian kantaja, paljon energiaa kuluttavat laitteet, energiankulutus) sekä asemaa yrityksessä käytetään räätälöityyn kapasiteetin kehittämiseen ja henkilöstön koulutussisältöön. Konsortio käyttää energiankulutusta, energiansäästöä ja seurantatietoja arvioimaan hankkeen vaikutuksia.

 

Sinulla on milloin tahansa oikeus käyttää, oikaista, poistaa, rajoittaa käsittelyä, oikeus tietojen siirrettävyyteen ja oikeus vastustaa, sellaisina kuin ne on annettu GDPR: n 15 -22 artiklassa. Voit myös peruuttaa tilaamalla antaman suostumuksen milloin tahansa GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilman seurauksia. Paikallinen valvontaviranomainen toimittaa sinulle pyynnöstä GDPR: n 57 artiklan e alakohdan mukaiset tiedot.

 1. Oikeus tietoon

 Käyttäjällä on aina oikeus saada tietoja häntä, sen lähdettä ja vastaanottajaa koskevista tallennetuista tiedoista sekä keräyksen tarkoituksesta. Kirjallisesta pyynnöstä ilmoitamme käyttäjille heidän tallennetuista tiedoista.

8. Linkit muille verkkosivustoille

Tämä tietosuojaa koskeva selitys koskee www.impawatt.com-sivuston Internet-portaalia. Tämän Internet-portaalin verkkosivustot voivat sisältää linkkejä muihin isäntiin www.impawatt.com-sivustossa ja sen ulkopuolella, joille tietosuoja ei ulotu.

 1. Lapset

SEnerCon GmbH vakuuttaa, että se ei kerää tietoisesti lapsilta tietoja millään tavalla, tai käytä lapsia tai altista lapsia luvattomille kolmansille osapuolille.

 1. Valvonta

IMPAWATT on nimittänyt eettisen neuvonantajan (Ikonen Veikko, Veikko.Ikonen@vtt.fi) ja tietosuojapäällikön (Yannick Riesen). He vastaavat mielellään kaikkiin IMPAWATT-projektissa sovellettuihin tietosuojakysymyksiin ja eettisiin sääntöihin.

Laadittuamme nämä yleiset ehdot ja säännöt odotamme hyvää yhteistyötä ja positiivisia projektituloksia. Kiitämme jo etukäteen osallistumisesta projektiin.

Napsauttamalla "Hyväksyn", allekirjoittaneet vakuuttavat ymmärtävänsä ja hyväksyvänsä tässä asiakirjassa esitetyt ehdot ja säännöt.

[1] Uusi tilaaja, joka haluaa tilata impawatt-alustalle, saa vahvistussähköpostiviestin, jolla varmennetaan, ovatko he todella rekisteröityneet. Vahvistetun opt-in (COI) -proseduurin (tunnetaan myös nimellä kaksoisoptimointimenetelmä) avulla voidaan varmistaa, että kolmas osapuoli ei pysty tilaamaan joku muu vahingossa tai pahoinpitelyn takia, koska jos osapuoli ei ryhdy toimenpiteisiin sähköpostin vastaanottajasta, he eivät enää enää vastaanota viestejä luettelon operaattorilta. https://en.wikipedia.org/wiki/Opt-in_email.