Teollisuusyrityksille, vähittäiskaupalle ja palveluille energiatehokkuudesta tulee entistä tärkeämpi tekijä energiahintojen noustessa öljyn alhaisen hinnanjakson jälkeen. Monet yritykset, erityisesti pk-yritykset, pitävät energiakustannuksia kiinteinä kustannuksina, mutta tosiasiassa niitä voidaan vähentää 20%:lla yksinkertaisilla tehostamistoimilla, jotka kannattavat usein jo muutamassa vuodessa. Lisääntyvä ekologinen elämäntapa, asiakkaiden tietoisuus ja läpinäkyvyys verkossa tuovat lisäboostia energiatehokkaalle valmistukselle ja sosiaaliselle vastuulle. Siksi hyvin harkittu energiatehokkuusstrategia voi auttaa yrityksiä tulemaan kannattavammaksi ja kilpailukykyisemmäski Euroopan ja maailmanmarkkinoilla. Energiatehokkuus ei ole suurten yritysten ylellisyys, vaan tärkeä arvo yrityksessä ja sen ulkopuolella. Impawatt -portaali auttaa yrityksia tunnistamaan ja päättämään tehokkaimmista toimenpiteistä energiatehokkuuden lisäämiseksi valmistumisprosesseissa sekä palvelu -ja vähittäiskaupassa. Impawatt-portaali keskittyy monialaisiin tekniikohin ja energianhallintatoimenpiteisiin. Portaali sisältää seuraavat toimenpideluokat. Jokaiselle luokalle on olemassa erityisiä energiatehokkuustoimenpiteitä: 
  • Energiasäästöjen mittaus ja todentaminen
  • Valaistusjärjestelmien optimointi 
  • Höyryjärjestelmien optimointi
  • Teollisuuden jäähdytys- ja jäädytysjärjestelmien optimointi 
  • Paineilmajärjestelmien optimointi
  • Pumppujärjestelmien optimointi
  • LVI-järjestelmien ja teollisuuspuhaltimien optimointi 
  • Jätelämmön talteenottojärjestelmät yritystasolla
  • Teollisuuslaitteiden eristys
Mittauskuvaukset sisältävät yksityiskohtaisia tietoja, joita voidaan käyttää koulutusmateriaalin kehittämiseen eri tasoilla (energiapäälliköille, tekniselle henkilöstölle, ylimmälle johdolle) Lisäksi portaaliin kootaan parhaiden käytäntöjen esimerkkejä eri aloilta menestyksekkäistä energiatehokkuus tekniikoista ja olemassaolevista taloudellisista tuista kumppanimaissa.